Naturskyddsföreningen i Blekinge

Biologisk Mångfald i Blekinge


Nästa konferens kommer att hållas
16-17 november 2024
i Karlskrona
Temat kommer vara klimat och skog
Anmälan öppnar i början av hösten 2024

Den förra konferensen ägde rum 12-13 november 2022 på Campus Gräsvik, Tekniska Högskolan i Karlskrona.  


I Skåne hölls en konferens om biologisk mångfald i november 2023.

https://biologiskmangfald.se/ Program för höstens konferens publiceras i september 2024

Program på senaste konferensen 12-13 november2022


DAG 1: LÖRDAG 12 NOVEMBER

09.00 Organisatörerna hälsar välkomna och ger information om konferensen och platsen, kort presentation av arrangerande organisationer.

09.15 Dagens moderator introducerar.


TEMA 1: BLEKINGES SKOGAR

09.30 Ädellövskog och biologisk mångfald. Joakim Andersson Hemberg, Skogsstyrelsen i Blekinge.

10.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation.


10.15 Blekinges eklandskap – värden och restaurering inom projekt Life Bridging the gap. Annika Lydänge, Länsstyrelsen Blekinge. Ladda ner presentation

10.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


11.00 Trees for me: snabbväxande lövträd och biologisk mångfald. Urban Nilsson, SLU.

11.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation.


11.45 LUNCH


13.30 Black Stork Back – Odinsvalans återkomst. Carl-Gustaf Thulin, SLU.

14.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation


TEMA 2: KUST OCH SKÄRGÅRD

14.15.Två sällsynta groddjur: strandpadda och grönfläckig padda. Per Nyström, Ekoll.

14.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


15.00 FIKA


15.30 (Blekinges skärgård – en hotspot för övervintrande sjöfågel – några resultat från mer än 50 års inventeringar. Leif Nilsson, Lunds universitet. OBS! Återbud: vi återkommer med ersättningsföreläsning.)
Naturbetesmarker,  Urban Emanuelsson, SLU. Ladda ner presentation


16.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


16.15 Havsstrandängar i Blekinge: naturvärden och hot. Åke Widgren, Länsstyrelsen Blekinge.

16.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation


17.00 Info om kvällen och morgondagen.


18.30 MIDDAG, mingel och quiz om biologisk mångfald under ledning av Magnus Billqvist.


DAG 2 SÖNDAG 13 NOVEMBER

08.30 Information om dagen från moderatorn.

08.45 Blekinge arkipelag: ett av landets Biosfärområden. Mattias Holmquist, Blekinge Arkipelag.

09.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation


09.30 FIKA


10.00 Dagfjärilsövervakningen. Lars Pettersson, Lunds universitet.

10.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation


TEMA 3: BLEKINGES VATTENDRAG

10.45 Hur påverkas den biologiska mångfalden av omprövningen av vattenkraften? Mia Svedäng, Sakkunnig Sötvatten, Naturskyddsföreningen.

11.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation


11.30 Biologisk återställning av vattendrag - fokus på Mieån och flodpärlmussla. Andreas Holmberg, Länsstyrelsen Blekinge.

11.50 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation


12.00 LUNCH


13.15 Blekinges eget Vattenrike. Andreas Jezek, Blekinge Arkipelag.

13.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation


14.00 Trollsländor längs rinnande vatten. Magnus Billqvist, SNF Skåne/Trollsländeföreningen.

14.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. Ladda ner presentation.


14.45 FIKA


15.15 Undersökning av Mörrumsån och Västra Orlundsån avseende biologisk produktion med miljöanpassade kraftverk, återställd å och vilka åtgärder kan göras för att skapa förutsättningar för större diversitet. Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen Olofström. Ladda ner presentation

15.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning. 


16.00 (ca) Avslutning med sammanfattning.

PROGRAM


Här hittar du programmet för konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge och kan läsa mer om våra föreläsare.

ANMÄLAN


Vi har flera olika alternativ för deltagande. Deltagaravgiften är subventionerat av Naturskyddsföreningen.

OM BIOLOGISK
MÅNGFALD

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former.

Våra föreläsare


Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och

markägarorganisationer. Läs mer om våra föreläsare

Tidigare konferenser


Den 20-21 November 2021 var det dags för den sjunde upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne. Temat var däggdjur och pollinatörer. Läs mer

Biologisk mångfald


Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald

Mötesplatsen för ideella & yrkesverksamma


Konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge utgör en mötesplats för alla som är intresserade av situationen för den biologiska mångfalden i Blekinge, såväl på land som i vatten. Konferensen vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma. I år är det dags för den första upplagan i Blekinge.

Håll dig uppdaterad!


Vill du ha ett meddelande när vi öppnar anmälan till årets konferens? Fyll i din e-post nedan så meddelar vi dig!