Naturskyddsföreningen i Blekinge

Biologisk Mångfald i Blekinge


En konferens om biologisk mångfald i Blekinge som äger rum i den 12-13 november 2022 på Campus Gräsvik, Tekniska Högskolan i Karlskrona. 

Program

LÖR 12:e November kl 09:00-17:00, Middag kl 18.30.

SÖN 13:e November: kl 08:30-16:30.

Här är delar av årets program, programmet uppdateras löpande:

 • Svenska Dagfjärilsövervakningen: med fokus på Blekinge. 
  LARS PETTERSON / Lunds universitet.
 • Blekinge arkipelag: ett av landets Biosfärområden.
  MATTIAS HOLMQUIST / Blekinge Arkipelag
 • Hur Naturskyddsföreningen arbetar med vattendrag. 
  MIA SVEDÄNG / Sakkunnig Sötvatten, Naturskyddsföreningen.
 • Blekinges eklandskap: värden & restaurering inom projekt Life Bridging the gap.
  ANNIKA LYDÄNGE / Länsstyrelsen Blekinge.
 • Trees For Me: snabbväxande lövträd och biologisk mångfald.
  URBAN NILSSON / SLU.
 • Restaurering av Mieån och flodpärlmussla.
  Andreas Holmberg / Länsstyrelsen Blekinge.
 • Blekinges strandängar. Värden, utmaningar, skötsel, invasiva främmande arter.
  ÅKE WIDGREN / Länsstyrelsen Blekinge
 • Trollsländor längs rinnande vatten.
  MAGNUS BILLQVIST / SNF Skåne/Trollsländeföreningen 
 • Två sällsynta groddjur: strandpadda och grönfläckig padda.
  PER NYSTRÖM / EkollDocent i limnologi och doktorerade på signal- och flodkräftans effekter på damm- och sjöekosystem vid Lunds universitet.


PROGRAM


Här hittar du programmet för konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge och kan läsa mer om våra föreläsare.

ANMÄLAN


Vi har flera olika alternativ för deltagande. Deltagaravgiften är subventionerat av Naturskyddsföreningen.

OM BIOLOGISK
MÅNGFALD

Biologisk mångfald, eller biodiversitet, är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former.

Våra föreläsare


Våra föreläsare kommer från myndigheter, ideella organisationer, högskola, universitet och

markägarorganisationer. Läs mer om våra föreläsare

Tidigare konferenser


Den 20-21 November 2021 var det dags för den sjunde upplagan av Biologisk Mångfald i Skåne. Temat var däggdjur och pollinatörer. Läs mer

Biologisk mångfald


Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för livet på jorden i sin helhet och i alla dess former. Enkelt sett kan man säga att stor variation och komplexitet ger hög biologisk mångfald

Mötesplatsen för ideella & yrkesverksamma


Konferensen Biologisk Mångfald i Blekinge utgör en mötesplats för alla som är intresserade av situationen för den biologiska mångfalden i Blekinge, såväl på land som i vatten. Konferensen vänder sig därmed till både ideella och yrkesverksamma. I år är det dags för den första upplagan i Blekinge.

Håll dig uppdaterad!


Vill du ha ett meddelande när vi öppnar anmälan till årets konferens? Fyll i din e-post nedan så meddelar vi dig!