Naturskyddsföreningen i Blekinge

Program 12-13 nov

DAG 1: LÖRDAG 12 NOVEMBER

09.00 Organisatörerna hälsar välkomna och ger information om konferensen och platsen, kort presentation av arrangerande organisationer.

09.15 Dagens moderator introducerar.


TEMA 1: BLEKINGES SKOGAR

09.30 Ädellövskog och biologisk mångfald. Joakim Andersson Hemberg, Skogsstyrelsen i Blekinge.

10.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


10.15 Blekinges eklandskap – värden och restaurering inom projekt Life Bridging the gap. Annika Lydänge, Länsstyrelsen Blekinge.

10.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


11.00 Trees for me: snabbväxande lövträd och biologisk mångfald. Urban Nilsson, SLU.

11.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


11.45 LUNCH


13.30. Black Stork Back – Odinsvalans återkomst.Carl-Gustaf Thulin, SLU.

14.00 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


TEMA 2: KUST OCH SKÄRGÅRD

14.15.Två sällsynta groddjur: strandpadda och grönfläckig padda. Per Nyström, Ekoll.

14.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


15.00 FIKA


15.30 Blekinges skärgård – en hotspot för övervintrande sjöfågel – några resultat från mer än 50 års inventeringar. Leif Nilsson, Lunds universitet. OBS!Återbud: vi återkommer med ersättningsföreläsning.


16.15.Havsstrandängar i Blekinge: naturvärden och hot. Åke Widgren, Länsstyrelsen Blekinge.

16.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


17.00 Info om kvällen och morgondagen.


18.30 MIDDAG, mingel och quiz om biologisk mångfald under ledning av Magnus Billqvist.


DAG 2: SÖNDAG 13 NOVEMBER

08.30 Information om dagen från moderatorn.

08.45 Blekinge arkipelag: ett av landets Biosfärområden. Mattias Holmquist, Blekinge Arkipelag.

09.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


09.30 FIKA


10.00 Dagfjärilsövervakningen. Lars Pettersson, Lunds universitet.

10.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


TEMA 3: BLEKINGES VATTENDRAG

10.45 Hur påverkas den biologiska mångfalden av omprövningen av vattenkraften? Mia Svedäng, Sakkunnig Sötvatten, Naturskyddsföreningen.

11.15 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


11.30 Restaurering av Mieån samt flodpärlmussla. Andreas Holmberg, Länsstyrelsen Blekinge.

11.50 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


12.00 LUNCH


13.15 Blekinges eget Vattenrike.Andreas Jezek, Blekinge Arkipelag.

13.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


14.00 Trollsländor längs rinnande vatten.Magnus Billqvist, SNF Skåne/Trollsländeföreningen.

14.30 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


14.45 FIKA


15.15 Undersökning av Mörrumsån och Västra Orlundsån avseende biologisk produktion med miljöanpassade kraftverk, återställd å och vilka åtgärder kan göras för att skapa förutsättningar för större diversitet.Anders Lindoff, Naturskyddsföreningen Olofström.

15.45 Tid för frågor och diskussion på föregående dragning.


16.00 (ca) Avslutning med sammanfattning.